top of page
Leaf Pattern Design

תקנון אתר 

תקנון אתר ורשימת התפוצה של ענת לוברבום
צד א'
"בעלת העסק"- בעלת האתר, הרשימה וכל מידע או פרסומת, גב' ענת לוברבום Anat Loberbom משדה בועז, גוש עציון,
טל:  0508712227, דוא"ל:  anat.shwartz@gmail.com
צד ב'
"המשתמש" - כל מי שגלש באתר או לא סירב לקבלת מסרים ופרסומת מבעלת האתר
הסכמת הצדדים
1. הגלישה באתר והשימוש במידע או קבלת הפרסום שנמסר ברשימת התפוצה הינה ע"פ התנאים בתקנון זה. כל פעולה או עצם הגלישה באתר או קבלת המסרים מרשימת התפוצה מעידים כי הסכמת כמשתמש, עם כל התנאים המופיעים בתקנון שלמעשה מהווה הסכם בייננו.
2. האתר והרשימה כוללים בין היתר אפשרות לרכישת שירותים ומוצרים לרבות קורסים דיגיטליים, הרצאות, סדנאות ומוצרים פיזיים כגון ספר, ערכת קלפים וכד'.
3. מחירי ומגוון השירותים והמוצרים משתנים מדי פעם, והרכישה מתבצעת באמצעות העברה בביט או כרטיסי אשראי או העברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר. בעלת העסק רשאית לעדכן מחיר ומוצר בכל עת.
4. מסירת פרטי משתמש מהווה הסכמה לקבל דברי דואר מכל האתרים והנכסים שברשות בעלת העסק בכל ערוץ תקשורתי לרבות פרסומת והצעות שונות, לרבות הצעות לרכישת מוצרים ושירותים.
5. בכל עת יכול המשתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה. בעלת העסק אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מדליפת מידע שלא בשליטתה.
6. המשתמש מתחייב למסור את פרטיו שלו בלבד ולא להשתמש בפרטים אשר לא שייכים לו ו/או שייכים לאדם אחר.
7. מוסכם כי במידה והמשתמש לא יעמוד בתנאי לעיל הוא מודע לכך שהוא מפר חוק ויהיה מחויב לפצות את בעלת העסק בהתאם לחוק.
8. המשתמש מתחייב כאמור להסיר כל אחריות מבעלת האתר בכפוף לתנאים המופעים בתקנון זה.
9. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לדרוש פיצוי כזה או אחר מבעלת האתר מפאת תקלות שאירעו מסיבות טכניות ובתום לב.
10. בעלת העסק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, ומתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
11. מדיניות ביטולים: קורס או סדנה דיגיטלית – ניתן לבטל עסקה תוך 48 שעות מיום רכישתה. מוצרים פיזיים – ע"פ חוק.
12. כל הזכויות שמורות לרינת בורג. אין להעתיק או לשכפל בכל דרך שהיא מהאתר או מכל ערוץ אחר השייך לרינת בורג.
13. מוזמנים ליצור קשר ולברר בכל נושא או עניין באמצעות כתובת הדוא"ל: anat.shwartz@gmail.com

Call 

0508712227

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page